Algemene Voorwaarden

Goederen blijven ons eigendom tot algehele betaling heeft plaatsgevonden. Op al onze levering zijn leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij griffe van rechtbank te Almelo op 15 april 2008 onder nr. 24/2008 welke op uw verzoek worden toegezonden. 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.